دستگاه فلای مارک

معرفی دستگاه حکاکی لیزر در حرکت فلای مارک

دستگاه حکاکی لیزر در حرکت فلای‌مارک مناسب خطوط تولید اتوماتیک جهت چاپ کد محصول، تاریخ و سایر اطلاعات مورد نیاز حین فرایند تولید می‌باشد. در این روش، لیزر نیاز به هیچ ماده‌مصرفی ازقبیل جوهر ندارد و به کمک پرتوی ایجاد شده فرایند حکاکی صورت می‌پذیرد. در دستگاه حکاکی لیزر در حرکت فلای مارک، لیزر آنلاین به گونه‌ای طراحی شده‌است که عمر کاری طولانی داشته باشد. همچنین با توجه به سیستم خنک‌کننده هوایی قوی، هزینه تعمیرات‌و‌نگهداری مداوم در این دستگاه بسیار پایین است. کیفیت بالای تولید و به‌روز بودن فناوری مورد استفاده در این دستگاه موجب شده تا توانایی حکاکی در سرعت‌های بالا را نیز دارا باشد. منبع لیزر مورد استفاده در این لیزرها به سه گروه کلی فایبر، Co2 و UV تقسیم می‌شود که این موضوع سبب شده کاربرد هر یک از این دستگاه ها با دیگری متمایز گردد. بسته به جنس و رنگ قطعه به جهت کارایی و کیفیت بهتر حکاکی و همچنین سرعت خط تولید می‌توان از هر یک از این منابع لیزر بهره برد.

Layer 78

دستگاه حکاکی لیزر فلای مارک سری F

 دسـتگاه فلای مارک مدل TMC-F دارای منبع Fiber با طـول موج 1060 نانومتـر اسـت. در این دسـتگاه، پرتـو لیـزر توسط مـاژول هـای جامـد ایجاد شده و از طریـق کابل فیبـر نـوری به هـد لیـزر جهـت حکاکـی منتقـل مـی گــردد. دسـتگاه فـلای مـارک مدل TMC-F به دلیل امکان حک روی فلـزات و برخی از مـواد غیرفلـزی، عمـر بیشـتر و تعمیـرات و نگهـداری کـم نسـبت به سایر منابع لیزر، بیشـتر مـورد اسـتقبال کارخانجات و صنایـع قـرار گرفتـه اسـت و در حـال حاضـر پر مصرف ترین دسـتگاه لیـزر برای خطـوط پیوسـته تولید می باشد.

دستگاه حکاکی لیزر فلای مارک سری C

دسـتگاه فلای مارک مدل TMC-C دارای منبع CO2 است که برای حک روی غیر فلزات مناسـب اسـت. این دسـتگاه جزء دســتگاه های لیـزر گازی دسـته بندی می شـود که دارای طـول مـوج 10600 نانومتـر می باشـد. در این دسـتگاه گاز CO2 پر شده در محفظه ی فلزی در یک میدان الکتریکی قـرار می گیرد و پرتو لیزر از محفظه خارج می شـود. دسـتگاه فـلای مارک TMC-C برای حـک روی چرم، پارچه، چوب، کاغذ، پلاسـتیک، بطری های پلاستیکی و بسـته بندی مواد غذایی مناسـب می باشـد.

Layer 102
Layer 102

دستگاه حکاکی لیزر فلای مارک سری C

دسـتگاه فلای مارک مدل TMC-C دارای منبع CO2 است که برای حک روی غیر فلزات مناسـب اسـت. این دسـتگاه جزء دســتگاه های لیـزر گازی دسـته بندی می شـود که دارای طـول مـوج 10600 نانومتـر می باشـد. در این دسـتگاه گاز CO2 پر شده در محفظه ی فلزی در یک میدان الکتریکی قـرار می گیرد و پرتو لیزر از محفظه خارج می شـود. دسـتگاه فـلای مارک TMC-C برای حـک روی چرم، پارچه، چوب، کاغذ، پلاسـتیک، بطری های پلاستیکی و بسـته بندی مواد غذایی مناسـب می باشـد.

Layer-90

دستگاه حکاکی لیزر فلای مارک سری U

دسـتگاه فـلای مـارک مـدل TMC-U دارای منبـع UV با طول موج 355 نانومتر اسـت که به لیـزر حکاکی سـرد نیز معروف می باشد و برای حکاکـی در صنایع حسـاس از قبیـل داروسازی، بهداشتی و غـذایی مـورد اسـتفاده قـرار می گـیرد. همچنیـن دسـتگاه TMC-U به علت عـدم ایجاد شـوک حـرارتی برای متـریال هایی که نسـبت به حـرارت حسـاس هستند مانند شـیشه و فویل های نازک مناسـب اسـت. لازم به ذکر است، سیستم خنک کننده این دستگاه آب‌گرد می باشد.

مشخصات فنی

لیزر

لیزر Fiber

لیزر UV

مدل

TMC

C30/C60/C100

TMC

F30/F50/F70/F100

TMC

UV3/UV5/UV10

منبع لیزر

Dawi/Synrad Metal Tube

RAYCUS/IPG

RFH/OptoWave

طول موج

10600 nm

1064nm

355 nm

توان لیزر

30 . 60 . 100 W

30 . 50 . 70 . 100 W

3 . 5 . 10 W

تنظیم محل حکاکی

نرم افزاری = 2D

سخت افزاری = 3D

نرم افزاری = 2D

سخت افزاری = 3D

نرم افزاری = 2D

سخت افزاری = 3D

حداکثر سرعت حکاکی

(بر حسب تعداد کاراکتر در ثانیه)

247 cps

560 cps

560 cps

سرعت حکاکی

4000 میلی متر بر ثانیه 8000 میلی متر برثانیه

8000 میلی متر برثانیه

سیستم خنک کننده

هوا خنک هوا خنک

هوا خنک

فرمت ورودی

DXF , AI , PNG , PLT DXF , AI , PNG , PLT

DXF , AI , PNG , PLT

محدوده حک

110 * 110 mm 110 * 110 mm

110 * 110 mm

حالت های حکاکی

استاتیک / در حرکت استاتیک / در حرکت

استاتیک / در حرکت

برق ورودی

220 V 220 V

220 V

مشخصات فنی دستگاه فلای مارک

  لیزر سری C

  لیزر سری F

  لیزر سری U

  مدل

  TMC

  C30/C60/C100

  TMC

  F30/F50/F70/F100

  TMC

  UV3/UV5/UV10

  منبع لیزر

  Dawi/Synrad Metal Tube

  RAYCUS/IPG

  RFH/OptoWave

  طول موج

  10600 nm

  1064nm

  355 nm

  توان لیزر

  30 . 60 . 100 W

  30 . 50 . 70 . 100 W

  3 . 5 . 10 W

  تنظیم محل حکاکی

  نرم افزاری = 2D

  سخت افزاری = 3D

  نرم افزاری = 2D

  سخت افزاری = 3D

  نرم افزاری = 2D

  سخت افزاری = 3D

  حداکثر سرعت حکاکی

  (بر حسب تعداد کاراکتر در ثانیه)

  247 cps

  560 cps

  560 cps

  سرعت حکاکی

  4000 میلی متر بر ثانیه 8000 میلی متر برثانیه

  8000 میلی متر برثانیه

  سیستم خنک کننده

  هوا خنک هوا خنک

  هوا خنک

  فرمت ورودی

  DXF , AI , PNG , PLT DXF , AI , PNG , PLT

  DXF , AI , PNG , PLT

  محدوده حک

  110 * 110 mm 110 * 110 mm

  110 * 110 mm

  حالت های حکاکی

  استاتیک / در حرکت استاتیک / در حرکت

  استاتیک / در حرکت

  برق ورودی

  220 V 220 V

  220 V