کیفیت شکل دهنده پرتو لیزر را بدون ایجاد هزینه بهبود بخشید!

بهبود کیفیت شکل دهنده پرتو لیزر

محققان در دانشگاه اوساکا روشی جدید را برای بهبود دقت شکل دهی پرتو لیزر و موج پیشانی تولید شده.با روش های متداول را بدون ایجاد هزینه اضافی با استفاده.از بهبود شبکه فازی مجازی توسعه دادند. یک پرتو لیزر مربعی با کیفیت بالا در زمینه های مختلف از قبیل پردازش یکنواخت لیزر برای.مقاصد دارویی و یا کاربردهای با شدت بالا در شتاب دهنده ها و همجوشی هسته ای مورد نیاز است. شکل پرتو نکته ای کلیدی برای فهم توانایی ها و تاثیرات بالقوه لیزر می باشد. اگرچه با تغییر پرتو لیزر، شکل و پیشانی موج تغییر می کند، فرم دهی پرتو برای تولید شکل های مورد نظر جهت کاربردهای مختلف ضروری می باشد.

کیفیت لیزر
مقطع مربعی شکل پرتو لیزر ایجاد شده با:(a) عنصر نوری متفرق کننده(DOE)، (b) شبکه فازی عمودی (روش متداول)،(c) شبکه فازی مورب مجازی (روش جدید)

 

روش های فرم دهی استاتیک و انطباقی پرتو برای کاربردهای مختلفی توسعه داده شده اند. در روش DOE به عنوان روش استاتیک، شیب و صافی لبه کم بوده و موج پیشانی پس از شکل دهی تغییر فرم می دهد.(شکل 1-a). همچنین روش هولوگرام مولد کامپیوتری (CGH: computer-generated hologram) به عنوان یک روش انطباقی دشواری های مشابهی دارد.

محققان روشی جدید برای فرم دهی پرتو لیزر با دقت بسیار بالا که قابلیت استفاده برای انواع لیزر ماوراء بنفش تا نزدیک به مادون قرمز دارد را توسعه داده اند. این روش به ویژه قسمت های پسماند و استخراج شده از صفحه فوریه را از طریق یک شبکه فازی مورب مجازی (شکل 2-a) جداسازی نموده.و تداخل ها را با استفاده از تبدیل شبکه برداری ناموازی kg به بردارهای ساده kx و ky با شکل پرتو مورد نظر که با یکدیگر موازی هستند، تبدیل می نماید.

از این روش با توجه به قابلیت بهبود شکل پرتو از طریق افزایش رزولوشن و دقت، می توان در  تحقیقات علمی، صنایع دارویی و تولید در دستگاه های حکاکی لیزر استفاده نمود.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر